Čo urobíme s kolesami po zime?

Kolesá je potrebné pred zimným uskladnením dôkladne umyť a očistiť od nečistôt. Zabránime tým pôsobeniu chemických látok na ochranný lak disku a prípadnú oxidáciu alebo ak sa jedná o oceľový disk vyhneme sa korózii. Taktiež je potrebná vizuálna kontrola, či nie je disk niekde mechanicky poškodený.

Ako uskladním disky, kolesá a aké sú možnosti uskladnenia?

Disky a pneumatiky by pri uskladnení nemali byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Taktiež by nemali byť uskladnené vo vlhkom prostredí. Pre uskladnenie pneumatík je možné využiť platené služby pneuservisov (tkz. pneuhotel), V cene pneuhotela je nielen uloženie pneumatík ale aj správna starostlivosť ( vyčistenie kolies , impregnácia pneumatík , správne uloženie a vyváženie, kontrola či pneumatiky nemajú defekt). Taktiež je dôležité pri akej teplote sa kolesá uskladňujú. Ak klesne teplota pod 7 stupňov, alebo je vlhký sklad- neprispieva to k životnosti. V prípade ak sa rozhodnete pre svojpomocné uskladnenie je to všetko na vás. Určite je ale potrebné zrealizovať správne očistenie a uskladnenie aj v domácich podmienkach.

Načo si dať pozor?

Pri čistení a impregnácii vždy používajte iba chémiu na to určenú, predídete tým možnému poškodeniu laku pri diskoch. Použitú chémiu je potrebné dôkladne umyť čistou vodou a VYSUŠIŤ!

Ako si vyčistiť disky po zime?

Starostlivosť o disky je veľmi podobná so starostlivosťou o lak karosérie auta. V priebehu prevádzky aj pred uskladnením je disky potrebné pravidelne umývať prípravkami na čistenie kolies. Tie zbavia disky usadených nečistôt ako je brzdový prach, asfalt, soľ. Disky je potrebné dôkladne umyť a nechať vyschnúť. Na povrch diskov je možné pred uskladnením naniesť ochranný vosk. Pri čistení hliníkových diskov je potrebné pri čistení zmontovať stredové krytky a vyčistiť tak priestor, ktorý je znečistený.

ONLINE 3D KONFIGURÁTOR